Biuro Analiz Sejmowych Biuro Analiz Sejmowych - Kancelaria Sejmu
Sejm RP  Zagórna 3  English version 
Nagłówek - Przed pierwszym czytaniem

Prezentowane na stronie dokumenty stanowią utwory i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich w jakiejkolwiek formie wymaga za każdym razem przytoczenia imienia i nazwiska jego autora (wraz z podaniem źródła).

Przykład:
W. Wróbel, Opinia do projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i innych ustaw (druk sejmowy nr 236), Biuro Analiz Sejmowych 2006.

Konieczne jest zachowanie nienaruszalności treści i formy przekazanego utworu, jak również rzetelne wykorzystania utworu.

Przykład przytaczania tekstu opinii:
W. Wróbel podkreśla, że „wprowadzenie surowszych sankcji karnych, musi pozostawać w zgodzie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w szczególności zaś spełniać warunek «konieczności», jaki wynika z zasady proporcjonalności (stosunkowości) ustanawianych w ustawie ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw”.

Przykład streszczenia
W. Wróbel zauważa, że konstytucyjna zasada proporcjonalności w zakresie zmiany represyjności ustawodawstwa prawnokarnego wymaga uwzględnienia warunku „konieczności”.

Bez uzyskania dodatkowego pozwolenia od Kancelarii Sejmu można:

— korzystać z opinii w zakresie własnego użytku osobistego,
— rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji jedynie krótkie streszczenie opinii, zachowując wierność tezom autora,
— korzystać z opinii w celach dydaktycznych lub badawczych w zakresie badań własnych prowadzonych przez instytucje naukowe i oświatowe,
— przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki opinii, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

BAS odpowiada za przekazane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie spełnia wyżej określone warunki.Odnośnik do góry do góry
Ilustracja
Ilustracja - gradientElement menu - wyszukiwanie zaawansowaneElement menu - newsletterElement menu - FAQElement menu - mapa stronyIlustracja